Royal Rakennus Ab är ett byggföretag i Borgå som grundades år 1999. Vårt företag garanterar konkurrenskraftig, pålitligt och högklassigt byggarbete åt våra kunder. Till vår huvudsakliga verksamhet hör nybyggandet, grundsaneringar och offentliga projekt. Vårt verksamhetsområde är huvudsakligen Östra-Nyland samt huvudstadsområdet med omnejden.

Expert inom byggbranschen

Vi har under årens lopp utfört flera eldsvåda- och vattenskadeprojekt, mindre saneringar och stora grundsaneringar. Vi har fungerat inom offentliga projekt t.ex. Östnylands Andelsbank huvudkontor och Borgå distriktsjukhus, utan att byggandet har stört deras verksamhet. På vår referenslista finns det också projekt i Borgå Gamla Stad, vilka redan med tanke på byggplatsen ställer stora utmaningar och krav på byggandet

  • # #
  • # #
  • # #